خانه » این منگنه کوب سبک وزن می­تواند با سرعت 20 شات در دقیقه برای رسیدن به بیشترین اثر بخشی منگنه زنی کند.

نمایش یک نتیجه